Chauthoanga
तीज व्रतमा छैन लिङ्ग विभेद
तीज व्रतमा छैन लिङ्ग विभेद
वडाध्यक्षका बदिया भाले !
वडाध्यक्षका बदिया भाले !
दाङमा हतियारकै जगजगी
दाङमा हतियारकै जगजगी